Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda değişiklik teklifi yasalaştı

ANKARA (İGFA) – Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nda Değişiklik Teklifi, TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi.

Kanunla, güvenlik korucularına uyarma, kınama, fiyattan kesme, vazifeden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan yahut ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek.

Meskun yerlerde silah atmak, devlet yahut şahısların ziyana uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve yüküne nazaran misyondan çıkarma cezası verilecek.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve misyon yerinden erken ayrılmak, uzun periyodik yahut misyonu aksatacak biçimde gerçekleşmişse; yazılı kağıt, evrak, kayıtlar ve her türlü dijital bilgi üzerinde işlenen yasak fiiller devlet yahut bireyleri ziyana uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına, aksamasına neden olmuşsa vazifeden çıkarma cezası uygulanacak.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu yaralamaya yahut mevte sebebiyet verilmesi halinde, işleniş biçimi, durumun tartısı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun değer ve pahasına nazaran de vazifeden çıkarma cezası yoluna gidilecek.

Kasıtlı olarak, verilen buyruk ve vazifeleri tam ve vaktinde yapmamak, vazife mahallinde belirlenen yol ve asılları yerine getirmemek, vazifeyle ilgili resmi evrak, araç, gereç, silah, aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yahut çalındığını bildirmemek, misyonun sona ermesine ya da amirlerince istenmesine karşın geri vermemek fiilleri, devleti yahut şahısları ziyana uğratmışsa vazifeden çıkarma cezası uygulanacak.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil yahut halin bir yıl içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanacak. Birebir derecede cezayı gerektiren ancak farklı fiil yahut haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 1 yıl içinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilecek.

Emniyet hizmetleri sınıfında aşikâr bir mühlet misyon yaptıktan sonra sıhhat sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenler, yeniden emniyet teşkilatına hizmet veren genel yönetim hizmetleri sınıfına, gerekli sıhhat kaidelerini taşımaları halinde açıktan atanabilecek. Bu şahıslar, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında müddet kaydı aranmayacak.

Jandarma Asayiş Vakfı, kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanacak.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla takımları tamamlanacak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde, lisans mezunu polis memurları ile gereksinim duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı işçinin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl vadeli fakülte mezunlarından yapılacak imtihanda başarılı olanlara, birinci derece amirlik eğitimi verilecek.

İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim müddetinin iki katı müddetle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.

Fakültenin temel öğrenci kaynağı, imtihanların yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi prestijiyle 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

İç Güvenlik Fakültesi ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde fiyatsız iaşe edilecek, yatırılacak, sıhhat sarfiyatları ve yönetmelikle tespit edilecek gereksinimleri devletçe karşılanacak.

Polis memuru olarak eğitim görenler dışında fakülte, polis meslek yüksekokulu ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıyeten harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen ölçüde harçlık ödenecek.

İç Güvenlik Fakültesi yahut birinci derece amirlik eğitimini muvaffakiyet ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde muhtaçlık duyulan takımlara atanacak.

İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim müddeti, yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç ders geçme aslı ile 8 yarıyıl, sınıf geçme aslı ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç eğitim mühletine ek olarak 2 yarıyıl yahut 1 öğretim yılı ek müddet tanınacak. Bu müddet sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite imtihanına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinde mesleğe özel yarış imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve muhakkak bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen mühletler dahil en az 5 yıl misyon yapmış olanlar ortasından, yapılacak yazılı yahut kelamlı imtihanda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum İdaresi Denetçisi takımları ile Göç Yönetimi Başkanlığındaki denetçi takımlarına naklen atanabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir