Hazine ve Maliye Bakanlığı Sunum Hazırladı: ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nde Neler Yaptık?’

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tanıtım atılımı ile Eylül 2021’de faiz indirimleri geçtiğimiz belirtilen, birinci periyot ismi belirlenemezken sonrasında ‘Türkiye İktisat Modeli’ denilen ve Aralık 2021’de de idaresine Nureddin Nebati’nin bakan olarak getirildiği iktisat modeli kapsamında atılan adımları anlatan bir sunum hazırladı.

İnfografiklerle Hazine’nin toplumsal medya hesabında, sunum halinde de sitesinde yayınlanan icraat tanıtımında bakalım neler yapılmış?

“İş ve yatırım ortamını güzelleştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak gayesiyle yeni düzenlemeleri devreye aldık.”

pbs.twimg.com

 • İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisini 1 puan indirimli uygulamaya başladık.

 • Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranını %15’ten %10’a indirdik.

 • Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan işçinin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında kıymetlendirilmesine imkân sağladık.

Ticari kredileri, ülke iktisadımızı güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırıyoruz.

 • Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar TL’lik KGF Takviye Paketi’ni devreye aldık.

 • İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına %9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar TL’lik kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı’nı uygulamaya aldık.

 • Konutlarda %45’e kadar güç tasarrufu sağlanmasını desteklemek maksadıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi’ni hayata geçirdik.

“Tasarrufların TL cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek emeliyle çeşitli uygulamaları devreye aldık”

pbs.twimg.com

 • Kur Muhafazalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı uygulamasıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki hissesini %71’den %58’e düşürdük.

 • Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla toplam 83.816 vatandaşımızdan yaklaşık 6,6 milyar TL’lik talep topladık.

Tüm rafinerilerin dahil olduğu Altın Tasarruf Ekosistemini kurarak yastık altındaki fiziki altınları iktisada kazandırdık.

Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) devlet katkısını %25’ten %30’a çıkardık.

“Vergi düzenlemeleriyle TL cinsinden mevduat ve katılma hesaplarını teşvik ettik”

pbs.twimg.com

 • TL mevduat ve iştirak hesaplarında stopaj indirimini 2022 yılı sonuna kadar uzattık.

 • Portföyünde TL cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen yararlara kurumlar vergisi istisnası tanıdık.

 • Kur muhafazalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve iştirak fonu hesaplarında %0 stopaj oranı uygulamasını 2022 sonuna kadar uzattık.

 • Devlet İç Borçlanma senetlerinde stopaj oranını 2022 sonuna kadar %10’dan %0’a indirdik.

 • Tüzel bireyler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ait getirilerde stopaj oranını sıfırladık.

 • Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralarının ve altın hesaplarının kur muhafazalı mevduat uygulaması kapsamında TL’ye çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemelerini yaptık.

 • TL mevduat ve katılma hesaplarının vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranını sıfırladık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir