Bahçeli: Erdoğan’ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız

MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’daki 15 Temmuz anmasında, “Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf toplanıp sıralanan odaklarla can değerine da olsa çabadan kaçınmayız, kararsızlık geçirmeyiz. Bu kapsamda, Türkiye’mizin bugünkü hassas ortamında siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz, aksini yapanları da beğenilen görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin karşıtıyla iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere, karmaşadan mal kaçırma hevesinde olanlara, daima bâtın gündemlerine yatırım yapanlara sabır ve demokratik tutumumuzla direnir, bunların da oyununu çatır çatır bozarız. Bilinmelidir ki Türkiye, kimsesiz ve metruk bir ülke değildir” dedi.

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün altıncı yıl dönümü hasebiyle bugün İstanbul’daki Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen anma merasiminde konuştu.

Bahçeli, şunları söyledi:

15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü esnasında vatanını ve milletini kahramanca müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Türk milleti, gazi bir millettir. Türk devleti, gazi bir devlettir. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim’ diyen soylu bir iradeyi yenecek, yıkacak, geçecek, teslim alacak muhasım bir güce şimdi dünya üzerinde tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir. Aziz milletimiz, işte bu türlü bir iradenin övüncüdür. 2016 yılının 15 Temmuz’unu 16 Temmuz’a bağlayan gecede yaşananlar, bu övüncün beratı ve dokümanıdır. Kaç ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Birçok badirelere direnç gösterilerek bu cennet vatana leke düşürülmemiştir. Tam altı yıl önce, az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın, emek emek bugünlere gelen, şehidin, şühedanın göz parıltısı olan Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinden silinip gidecekti. Hakikaten tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Hamdolsun, milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakârlığı sayesinde teröristler hak ettikleri yansıyı şiddet ve yürekle görmüşlerdir. Ulusal birlik ve dayanışma ruhu FETÖ’yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır.

‘Eski defterlerin sayfalarını kaldırmak bize nazaran anlamsızdır’

Uzun vakittir hasretini çektiğimiz kardeşlik ve yardımlaşma duygusu ayağa kalkarak, zalimlerin kullandığı tankın, uçak ve helikopterlerin önünü perdelemiş ve son evrede da imha etmiştir. FETÖ, Türkiye’ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir. Demek ki bu soysuz ve kansızlar, vatanı koruyoruz mazereti altında, kast ve ihanet etmenin altyapısını oluşturmuşlar, müdahale için uygun vakti kollamışlardır. FETÖ hem ordumuza kadar sızmış hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz etmiştir. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemizin tarihi mecburilik olduğu şu günlerde yeni tartışmalara kapı aralamak, eski defterlerin sayfalarını kaldırmak bize nazaran anlamsızdır, yararsızdır.


‘Siyasi kamplaşma ve çekişmeler, en çok uzak durmamız gereken mayınlı alandır’

‘Bilinmelidir ki Türkiye, kimsesiz ve metruk bir ülke değildir’

Siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun her vatandaşımız, Türk milleti kimliğinde buluşmalıdır, ulusal ve üniter devletimizi yaşatma konusunda kararlı duruşunu korumalıdır. Türkiye’den yana olanlarla Türkiye’nin karşısında duranların gayreti bitmeyecektir. Kaldı ki 15 Temmuz gecesi başşehrine ateş yağan bir ülkenin, bir milletin öteki bir seçeneği yoktur. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf toplanıp sıralanan odaklarla can kıymetine da olsa çabadan kaçınmayız, kararsızlık geçirmeyiz. Bu kapsamda, Türkiye’mizin bugünkü hassas ortamında siyasi çetele tutmayız, çıkarlarımızı düşünmeyiz, aksini yapanları da beğenilen görmeyiz. Bunu yapanlara da zillet deriz, elimizin zıddıyla iteriz. Ganimet avcılığı yapmak için devreye girenlere, karmaşadan mal kaçırma hevesinde olanlara, daima zımnî gündemlerine yatırım yapanlara sabır ve demokratik tutumumuzla direnir, bunların da oyununu çatır çatır bozarız. Bilinmelidir ki Türkiye, kimsesiz ve metruk bir ülke değildir. Ve Türkiye, asla zillete düşmeyecektir. Türkiye’nin gereksinimi, farklıları kaşıyan değil birleştiren, ayrılıkları kışkırtan değil kucaklayan, kimlikleri tahrik eden değil millet kimliğinde buluşturan, dirliği ve sistemi bozmak isteyene ise hak ettiği ağır dersi veren bir iradedir. Bu irade, tecessüm ve tezahür etmiştir. Bunun yanında, 2023 yılında çok daha müessir ölçüde yarınları inşa ve ihya edecektir.

FETÖ, kimin işine yarıyorsa, onun tarafından silah üzere kullanılmıştır’

Tarihimizde hiç görülmemiş, hiç de yaşanmamış ne varsa 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabah saatlerine kadar vuku bulmuştur. Müstevli emeller yıllarca din kisvesi altında üremiş, himmet ve hidayet ismiyle kuytu köşelerde gizlenmiş, güçlenip ortaya çıkmak için uygun vakit ve yer kollamıştır. FETÖ’cü teröristler, üçüncü bin yılda Asya’nın Hıristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, kelamda Kürdistan’ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş, insanlığın ve inancın yüz karalarıdır. Türkiye’yle hesabı olan, Türk milletinin tarihi kimliğinden rahatsız olan çevreler, teröristbaşı Gülen’i koz olarak ellerinde tutmuşlar, bir canlıdan, kelamda bir dini küme ve cemaatten şiddetli bomba imal etmişlerdir. FETÖ’cü terör çetesi, kimin işine yarıyorsa, kimin gayelerine uyuyorsa onun tarafından silah üzere kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı periyotlarında kaç darbe ve ihtilal denemeleri vardır ve yaşanmıştır. Fakat hiçbiri, 15 Temmuz musibeti kadar bu milleti sarsmamış, bu kadar derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır.

‘Artık kısır tansiyonlarla oyalanacak vakit yoktur’

15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür ve bunun tarafları 1919’lu yıllardaki emperyalist komplonun uyuyan hücrelerinden diğeri değildir. 15 Temmuz’da TBMM’yi bombalayan hainlerle 1920’lerde Söğüt’te kutlu ceddimiz Osman Gazi’nin türbesini tekmeleyen, Ertuğrul Gazi’nin türbesini talan edip haç asan barbarlar ortasında en ufak bir fark yoktur. Üzerinde yaşadığımız topraklar, tarih boyunca Türk’ün kanıyla mühürlenmiş ve sulanmıştır. Mensup olduğumuz millet, asırlardan beri çok şükür bağımsızlığına ve onuruna odunsuz düşkün olmuştur. Bununla hem övüneceğiz hem çok çalışacağız. Rehavete kapılmayacağız, tehditlere ise kulak asmayacağız. Hem kardeşçe yaşayacağız hem de birbirimize hürmet duyup müsamaha ve uzlaşmayı canlı tutacağız. Bizim bizden diğer dostumuz yoktur. Bunu bileceğiz ve asla bu gerçeği unutmayacağız. 15 Temmuz’da millet kenetlendi, birleşti, oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu birlik ruhunun devamı kesinlikle korunmalıdır. Artık kısır tansiyonlarla oyalanacak vakit yoktur.

‘Dayanışma ruhunu ayakta tutamazsak vatanımızda son salamızı verecek imamı bulamayız’

‘Demokrasi dışı arayışların kaynağını temelsiz tasalar oluşturmuştur’

Demokrasi dışı arayışların kaynağını, ülkenin berbata gittiğine, sistemin rayından çıktığına dair temelsiz ve temelsiz korkular oluşturmuştur. Yıllardır birbirini besleyen ve birbirine güç aktaran bir döngü ile ‘önce ekonomik kriz, sonra toplumsal buhran ve akabinde idare istikrarsızlığı’, şanssız bir çark olarak milletimizin ve demokrasimizin üstünde dönüp durmuştur. Siyasetçiden umudu kesenlerin, inandıkları bedeller üzerinde tehlikeler vehmedenlerin yahut bir türlü milletle kucaklaşamayıp idareden uzak kalanların en büyük dileği demokrasiyi bypass ederek iktidara kısa yoldan ve sandık dışından gelebilmek olmuştur. Buna milletlerarası kumpası ve emperyalizmin değişik kanal ve aktörlerle taarruzunu eklemek, sanıyorum isabetli olacaktır. Bu sebeple demokrasinin işlediği periyotlarda bile inanılmaz beklentiler eksik olmamıştır.

‘Süper güç Türkiye’ye cumhurun iradesiyle vasıl olalım’

Duygu ve niyetlerini daima sıcak tutan orta rejim heveslileri ile idareye müdahale çığırtkanları, siyaset dışı araçları ve arayışlarını sürdürerek ülkemizin şanssız bir gerçeği olarak bugünlere kadar gelebilmişlerdir. Güçlü imtihanlardan geçen demokrasimiz üzerinde dolaşan kara bulutları kovmak, antidemokratik eğilimlerin önünü kesmek, elbette ki tahlili siyaset içinde gören ve görmesi gerekenlerin en önde gelen sorumluluğudur. Biz, bu sorumluluğun idrakindeyiz. Daha fazla kaynaşalım, saflarımızı daha da sıkı tutalım, Türkiye terslerinin bizi içine çekmeyi planladıkları cendereye, mahkum etmek istedikleri darboğaza daima birlikte direnelim, o denli direnelim ki kahırdan lütuf doğduğunu gösterelim ve üstün güç Türkiye’ye cumhurun iradesiyle vasıl olalım. Aminlerimiz yükselsin gönüllerimizde, dualarımız birleşsin gökyüzümüzde, dileklerimiz tutuşsun ufuklarımızda ve inşallah düşlerimiz da gerçek olsun, Türkiye ve Türk milleti dilerim ki sonsuzlukla buluşsun. Anayasal tertibi sıkıntı kullanarak ve silah yoluyla değiştirmeye kalkışanların senaryolarını büsbütün yırtıp atmak için bir olalım, birlikte olalım, doğudan batıya, güneyden kuzeye büyük bir millet olduğumuzu dosta da düşmana da ispat edelim. Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir.

‘Gün, kardeşliğimizi tescil ve teyit etme günüdür’

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir