AFSÜ İŞKUR üzerinden en az lise mezunu geçici işçi alımı yapıyor! Başvuru detayları neler?

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d unsuru ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3’üncü unsuru bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden süreksiz personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum adaylardan KPSS puan koşulu aramıyor. Bahçe Bakım Elamanı takımında görevlendirilecek adaylar için yayınlanan ilanda müracaat kaideleri, tarihi ve formuna ait merak edilen tüm ayrıntılara yer verildi. Ayıca müracaatta bulunacak adayların vazifesini yapmasına mani sıhhat meselesinin (Ruhsal ve Fiziksel) bulunmaması gerekiyor.

Son Müracaat Ne Vakit?

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi süreksiz personel alımı müracaatları 13 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sitesi üzerinden 17 Haziran 2022 tarihine kadar online olarak müracaatlarını tamamlayabilecek. 

BAŞVURU EKRANI

Gerekli Dokümanlar Neler?

1. Müracaat dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi 

3. Son bir ay içerisinde alınmış İsimli Sicil Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgâh Dokümanı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir. 

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Dokümanı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 

7. SGK’den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir evrak.(e-Devlet çıktısı)

Başvuru Kaideleri Neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun 1. fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kuralları taşımak.

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme müddeti iki ay olup bu mühlet içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.

5. Vazifeye başlayacak işçinin misyonunu devamlı yapmasına mani (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 9. unsurunda “talebin ilanından itibaren adaylara (…)(1) 5 günlük müracaat müddeti tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan müracaatlarda şahısların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092K.)”

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün öteki çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 41 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı kabahatlerinden mahkûm olmamak kuralıyla; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezası alan ya da ceza mühletine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama ve kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir